Archiwum kategorii: artykuły

Dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady prawne kupionego pojazdu

W poprzednim artykule „Dochodzenie roszczeń od sprzedawcy kradzionego samochodu”opisałem instytucję rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedawanej. Tym razem postaram się przybliżyć sposób, w jaki kupujący kradziony samochód może dochodzić od sprzedającego swoich roszczeń. Proces dochodzenia roszczeń z tytułu wady prawnej pojazdu można podzielić … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 11 komentarzy

Dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi od sprzedawcy kradzionego samochodu.

  Osoby, które kupiły używany samochód często nie wiedzą, że ustawodawca dał im możliwość obrony w sytuacji gdy zakupione auto okazało się kradzione. Kupujący może, po tym jak dowiedział się o nielegalnym pochodzeniu zakupionego pojazdu, wystąpić przeciwko sprzedającemu z powództwem … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Na jakich zasadach odpowiada komis, który sprzedał kradziony samochód?

Komis zajmujący się sprzedażą używanych aut jest w obrocie prawnym traktowany jak profesjonalista ponieważ trudni się tym zawodowo. Jeśli kupujesz używany samochód od komisu wówczas w tym stosunku prawnym występujesz jako konsument. Nie ma przy tym znaczenia, że prowadzisz działalność … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Na co należy zwrócić uwagę przy zakupie używanego samochodu?

Kupując używany samochód zazwyczaj nie mamy pojęcia kim jest sprzedający, ani jaka jest historia i pochodzenie pojazdu. Aby zminimalizować ryzyko zakupu pojazdu pochodzącego z przestępstwa oraz zapobiec groźbie przedstawienia Ci przez Prokuratora zarzutu popełnienia przestępstwa paserstwa zakupionego samochodu pamiętaj o przestrzeganiu kilku podstawowych zasad: Nie kupuj … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Na jakich zasadach działają komisy samochodowe?

Sprzedażą używanych aut najczęściej zajmują się komisy samochodowe. W obrocie pojazdami komisy stosują dwa rodzaje umów: umowy sprzedaży – gdy przedsiębiorca prowadzący komis samochodowy jest jednocześnie właścicielem sprzedawanego pojazdu, wówczas w zawartej umowie występuje w roli sprzedającego umowy komisu – … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Na czym polega umowa komisu w handlu używanymi samochodami?

W obrocie używanymi samochodami dominują dwie umowy: umowy sprzedaży – zawierane najczęściej pomiędzy osobami, które nie zajmują się zawodowo handlem samochodami oraz umowy komisu – powszechnie stosowane przez przedsiębiorców (tzw. komisy samochodowe), którzy zawodowo pośredniczą w handlu używanymi samochodami. Komisy … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 6 komentarzy

Kto może reprezentować osobę, której samochód został zatrzymany przez Policję?

Po zatrzymaniu Twojego samochodu przez Policję, jako poszukiwanego – utraconego w wyniku kradzieży przez poprzedniego właściciela, powinieneś rozważyć potrzebę wyznaczenia pełnomocnika, który będzie reprezentował Twoje interesy przed organami ścigania. Przysługujące Ci prawo wyznaczenia pełnomocnika wynika z treści art. 87§2 k.p.k. … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Wyposażenie i bagaż samochodu zatrzymanego przez Policję w związku z jego kradzieżą poprzedniemu właścicielowi

W czasie zatrzymania samochodu przez Policję, znajdują się w nim należące do Ciebie przedmioty, takie jak laptop, nawigacja samochodowa i inne. Zachodzi wówczas ryzyko podjęcia przez Policjanta decyzji o zatrzymaniu wraz z samochodem znajdujących się w środku, a należących do Ciebie … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Gdy kupiłeś samochód na podstawie umowy zawartej z cudzoziemcem, którego nie widziałeś na oczy

Handlarze używanymi samochodami sprowadzanymi z zagranicy często przedkładają do podpisania ich nabywcom umowę sprzedaży, w której jako sprzedawca figuruje cudzoziemiec. Ten sam cudzoziemiec widnieje na wszelkich innych dokumentach dotyczących samochodu, w szczególności na zagranicznym dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Jednocześnie osoba, która sprzedaje Ci taki … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Nabycie samochodu skradzionego poprzedniemu właścicielowi

Niewiele osób wie, że możliwe jest nabycie prawa własności samochodu skradzionego poprzedniemu właścicielowi na podstawie umowy zawartej  z osobą nieuprawnioną do sprzedaży pojazdu, nawet z jego złodziejem lub paserem. Przy zachowaniu kilku warunków umowa zawarta z osobą nie będącą właścicielem … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz