Ogólne przesłanki odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone w związku z zatrzymaniem pojazdu jako dowodu rzeczowego

Art. 417 § 1 ustawy Kodeks cywilny, który stanowi, iż:

§ 1. Za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa.

 § 2. Jeżeli wykonywanie zadań z zakresu władzy publicznej zlecono, na podstawie porozumienia, jednostce samorządu terytorialnego albo innej osobie prawnej, solidarną odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę ponosi ich wykonawca oraz zlecająca je jednostka samorządu terytorialnego albo Skarb Państwa.

– wyraża ogólną podstawę odpowiedzialności organów władzy publicznej za wyrządzone przez nie szkody. Niniejszy przepis nie tylko ustanawia zasadę odpowiedzialności za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności o władczym charakterze, ale również mieści w swej treści elementy niezbędne dla rekonstrukcji normy prawnej określającej tą odpowiedzialność.

Aby móc dobrze zrozumieć ogólną formułę odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone niezgodnym z prawem działaniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu władzy publicznej, należy zwrócić uwagę na przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej.

Zgodnie z art. 417 § 1 za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa. Na gruncie powyższego przepisu można dochodzić od Skarbu Państwa odszkodowania za szkody wyrządzone w związku z zatrzymaniem pojazdu jako dowodu rzeczowego.

Przesłankami odpowiedzialności zgodnie z w/w przepisem są:\

1. szkoda – czyli uszczerbek o charakterze zarówno majątkowym, jak i niemajątkowym, poniesiony przez uprawnioną osobę, której pojazd został zatrzymany jako dowód rzeczowy w sprawie;

2. niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej – które należy rozumieć nie tylko jako naruszenie norm prawnych, ale także jako sprzeczność z zasadami współżycia społecznego;

3. normalny związek przyczynowy między bezprawnym działaniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu władzy publicznej a zaistniałą szkodą.

Powyższe przesłanki odpowiedzialności wymagają szczegółowego omówienia, co uczynię w kolejnych artykułach.

Wobec powyższego aby dochodzić swoich roszczeń wobec Skarbu Państwa za uszkodzenia samochodu zatrzymanego jako dowód rzeczowy w sprawie należy mieć na uwadze wskazane powyżej przesłanki. Niezwykle istotnym dla postępowania odszkodowawczego jest wykazanie ich istnienia. W pozwie o odszkodowanie wobec Skarbu Państwa koniecznym jest więc wykazanie, iż omawiane przesłanki zostały spełnione. Dokładne opisanie szkody, niezgodnego z prawem działania lub zaniechania oraz związku przyczynowo skutkowego między bezprawnym działaniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu władzy publicznej a zaistniałą szkodą – są elementami, które są ważne dla przypisania odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • RSS
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • Poleć
 • LinkedIn
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

3 odpowiedzi na „Ogólne przesłanki odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone w związku z zatrzymaniem pojazdu jako dowodu rzeczowego

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

 2. Artur Steć pisze:

  Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, czyli w przypadku gdy samochód firmowy zostaje zatrzymany jako dowód rzeczowy, bo istnieje podejrzenie, że numery nadwozia zostały przebite, a po pół roku okaże się, że sprawa jest umorzona bo numery przebite nie są lub nie można wykryć sprawcy, to działanie policji nie jest bezprawne i nie można dochodzić odszkodowania, mimo że firma nie mogła używać tego samochodu?
  Czyli policja może zabrać mi auto na pół roku i nikt mi nie zwróci żadnych kosztów, bo działanie było w granicach prawa?
  Trochę mnie to niepokoi.

  • Adrian Kossak pisze:

   Szanowny Panie,
   przysługuje Panu roszczenie odszkodowawcze z tytułu braku możliwości poruszania się pojazdem a w związku z tym również z utratą przez ten czas wartości pojazdu. Podstawą powyższego jest ustalenie trzech niezbędnych elementów a mianowicie bezprawności działania lub zaniechania sprawcy, szkoda oraz normalny związek przyczynowy pomiędzy bezprawnym zachowaniem sprawcy a szkodą. Doktryna stoi na stanowisku że pojęcie „wykonywanie władzy publicznej” (zatrzymanie Pana pojazdu jest niewątpliwie wykonywaniem władzy publicznej) obejmuje tylko takie działania, które ze swej istoty łączą się z możliwością władczego kształtowania sytuacji jednostki, w Pana przypadku doszło niewątpliwie do zatrzymania pojazdu, w wyniku czego nie mógł Pan z niego normalnie korzystać. Po ustaleniu bezprawności działania (należy zbadać czy działanie organów było bezprawne), na podstawie art. 417 k.c. można dochodzić odszkodowania z uwagi na to, że powstał związek pomiędzy powstaniem szkody w wyniku braku możliwości użytkowania pojazdu, w wyniku zatrzymania go przez organy władzy publicznej.
   W związku z powyższym pragnę wskazać, że należy wystosować pozew, w którym należy wnieść o zasądzenie od Skarbu Państwa – odpowiedniej Prokuratury tytułem odszkodowania za brak możliwości korzystania z pojazdu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


× 8 = 8