Adekwatny związek przyczynowy jako przesłanka odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone w związku z zatrzymaniem samochodu jako dowodu rzeczowego

Zgodnie z brzmieniem art. 417 § 1 ustawy Kodeks cywilny, który stanowi, iż:

§ 1. Za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa.

§ 2. Jeżeli wykonywanie zadań z zakresu władzy publicznej zlecono, na podstawie porozumienia, jednostce samorządu terytorialnego albo innej osobie prawnej, solidarną odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę ponosi ich wykonawca oraz zlecająca je jednostka samorządu terytorialnego albo Skarb Państwa.

– organy władzy publicznej ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone przez nie szkody.

Zgodnie z art. 417 § 1 za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa. Na gruncie powyższego przepisu można dochodzić od Skarbu Państwa odszkodowania za szkody wyrządzone w związku z zatrzymaniem pojazdu jako dowodu rzeczowego.

Przesłankami odpowiedzialności zgodnie z w/w przepisem są:

1. szkodaczyli uszczerbek o charakterze zarówno majątkowym, jak i niemajątkowym, poniesiony przez uprawnioną osobę, której pojazd został zatrzymany jako dowód rzeczowy w sprawie;

2. niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej które należy rozumieć nie tylko jako naruszenie norm prawnych, ale także jako sprzeczność z zasadami współżycia społecznego;

 • Artykuł dotyczący niezgodnego działania lub zaniechania przy wykonywaniu władzy publicznej znajdziesz pod poniższymi odnośnikami:

Zatrzymanie pojazdu jako dowodu rzeczowego jest wykonywaniem władzy publicznej

Dochodzenie od Skarbu Państwa naprawienia szkody wyrządzonej z uszkodzenia samochodu zatrzymanego przez Policję – niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie władzy publicznej

3. normalny związek przyczynowo – skutkowy między bezprawnym działaniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu władzy publicznej a zaistniałą szkodą będący przedmiotem niniejszego artykułu.

Kolejną, a za razem ostatnią omawianą na niniejszej stronie przesłanką odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone w związku z zatrzymaniem pojazdu jako dowodu rzeczowego jest – adekwatny związek przyczynowy. Zanim przejdziesz do czytania tego artykułu polecam lekturę poprzednich artykułów opisujących ogólne przesłanki odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone w związku z zatrzymaniem pojazdu jako dowodu rzeczowego, do których odnośniki wskazałem powyżej.

Jeżeli organy ścigania zatrzymały Ci pojazd w związku z podejrzeniem pochodzenia tego pojazdu z przestępstwa, następnie podczas zatrzymania pojazd ten został uszkodzony, wówczas – przysługuje Ci roszczenie względem Skarbu Państwa za szkody powstałe w pojeździe. Jeżeli okaże się, że jesteś osobą uprawnioną do posiadania tego samochodu, wówczas pojazd ten zostanie Ci zwrócony. Często zdarza się tak, iż pojazd zwracany jest w zupełnie innym stanie niż pierwotnie został Ci zatrzymany. Wówczas za szkody powstałe w tym pojeździe możesz dochodzić odszkodowania. Jedną z okoliczności, którą musisz wykazać dochodząc roszczenia odszkodowawczego od Skarbu Państwa jest adekwatny (normalny) związek przyczynowy pomiędzy zatrzymaniem pojazdu, a powstałą w tym pojeździe szkodzie.

Omawiany związek przyczynowy jest to związek między bezprawnym działaniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu władzy publicznej a zaistniałą szkodą. Kodeks cywilny reguluje definicję „związku przyczynowego” w przepisie art. 361 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż:

§ 1. Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.

§ 2. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Zgodnie z treścią cytowanego powyżej przepisu zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność za normalne następstwa działania lub zaniechania, a więc musi istnieć normalny, adekwatny związek przyczynowy między działaniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu władzy, a powstaniem szkody.

W przypadku gdy Policja lub Prokurator zatrzymują Twój pojazd jako dowód rzeczowy w sprawie, wówczas organy te wydają stosowne postanowienie w przedmiocie dowodów rzeczowych. Zatrzymany samochód najczęściej poddawany jest badaniom mechanoskopijnym oraz różnego rodzaju oględzinom, podczas których niejednokrotnie pojazd jest np. uszkadzany, oddawany po badaniach z defektami, w niepełnym stanie. Bez wątpia pomiędzy zatrzymaniem pojazdu przez organy władzy publicznej, a poddaniu go badaniom mechanoskopijnym czy oględzinom podczas, których pojazd jest uszkadzany istnieje adekwatny związek przyczynowy. Jednakże należy zaznaczyć, iż to na Tobie spoczywa obowiązek udowodnienia, iż szkody powstały w związku z badaniami mechanoskopijnymi czy oględzinami. Dla wykazania powyższego najlepszym rozwiązaniem będzie udanie się po pojazd z rzeczoznawcą samochodowym, gdy Policja lub Prokurator zwrócą Ci pojazd. Rzeczoznawca ten będzie wówczas osobą kompetentną do wydania opinii, na podstawie której stwierdzi czy dana szkoda mogła powstać w wyniku badań mechanoskopijnych czy oględzin w związku z zatrzymaniem pojazdu jako dowodu rzeczowego w sprawie.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • RSS
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • Poleć
 • LinkedIn
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Adekwatny związek przyczynowy jako przesłanka odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone w związku z zatrzymaniem samochodu jako dowodu rzeczowego

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


− 1 = 8