Gdy kupiłeś samochód na podstawie umowy zawartej z cudzoziemcem, którego nie widziałeś na oczy

Handlarze używanymi samochodami sprowadzanymi z zagranicy często przedkładają do podpisania ich nabywcom umowę sprzedaży, w której jako sprzedawca figuruje cudzoziemiec. Ten sam cudzoziemiec widnieje na wszelkich innych dokumentach dotyczących samochodu, w szczególności na zagranicznym dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Jednocześnie osoba, która sprzedaje Ci taki samochód i przyjmuje od Ciebie pieniądze nie dysponuje pełnomocnictwem właściciela do sprzedaży samochodu, nie jest również wskazana na umowie jego sprzedaży, jednym słowem, choć faktycznie jest sprzedawcą samochodu to nie pojawia się na żadnym dokumencie związanym z tą transakcją.

Rodzi to poważne problemy, gdy okaże się, że samochód, jaki kupiłeś zostanie zatrzymany przez Policję w związku z jego kradzieżą poprzedniemu właścicielowi.

W tym artykule opiszę:

 1. jakie są Twoje szanse na odzyskanie zakupionego w ten sposób samochodu?

 2. jakie konsekwencje prawne rodzi dla Ciebie opisana wyżej sytuacja?

 3. co możesz zrobić by odzyskać pieniądze jakie zapłaciłeś za ten samochód?

Zacznijmy od wytknięcia Ci, że popełniłeś głupstwo, które może rodzić dla Ciebie poważne konsekwencje i to nie tylko finansowe, ale również prawno- karne.

Sprawdzenie, że osoba sprzedająca Ci samochód jest tożsama z osobą widniejącą na dowodzie rejestracyjnym tego pojazdu jest podstawowym aktem staranności wymaganym od kupującego. Jego niedochowanie w praktyce niweczy Twoje szanse na odzyskanie zakupionego samochodu po jego zatrzymaniu przez Policję w związku z ujawnieniem jego kradzieży poprzedniemu właścicielowi.

Dzieje się tak dlatego, że zgodnie z treścią art.169§1 k.c. nabycie samochodu od osoby nieuprawnionej do rozporządzania nim jest uzależnione od dobrej wiary nabywcy trwającej od momentu nabycia samochodu aż do upływu 3 lat od daty jego kradzieży poprzedniemu właścicielowi. Tymczasem, zgodnie z powszechnie przyjmowanym poglądem nie może być uważana za nabywcę w dobrej wierze osoba, która zawiera umowę kupna – sprzedaży z osobą nie wpisaną jako właściciel w dowodzie rejestracyjnym samochodu (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11.03.1985r. w sprawie III CRN 208/84).

Niezależnie od utraty zakupionego samochodu grozi Ci postawienie przez Prokuratora zarzutu popełnienia przestępstwa paserstwa kupionego samochodu z art.292§1 k.k.

Twoja sytuacja w razie przedstawienia Ci takiego zarzutu nie jest beznadziejna. W zależności od okoliczności konkretnej sprawy możesz liczyć  na uniewinnienie, ewentualnie na warunkowe umorzenie postępowania karnego gwarantujące zachowanie statusu osoby nie karanej za przestępstwo. O tym jak należy w taki wypadku postępować piszę szerzej w artykułach: „czym jest przestępstwo paserstwa samochodu?” oraz „Strategia obrony przed zarzutem paserstwa samochodu zatrzymanego przez Policję”

Jeszcze wyżej oceniam Twoje szanse na odzyskanie pieniędzy wydanych na zakup samochodu skradzionego poprzedniego właścicielowi.

W tym wypadku kluczowe jest ustalenie tożsamości osoby, która sprzedała Ci ten pojazd. Zapytasz jak ją ustalić? Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci w ustaleniu tożsamości tej osoby oraz w odzyskaniu od niej pieniędzy, jakie wydałeś na zakup samochodu:

 • nie podejmuj prób samodzielnego poszukiwania osoby, która sprzedała Ci skradziony samochód. Prawdopodobne osoba ta była w pełni świadoma nielegalnego pochodzenia sprzedanego Ci samochodu. Stąd próby dodzwonienia się do niej, skontaktowania się z nią nie przyniosą zapewne żadnego rezultatu. Co gorsza mogą sprowokować ją do słownej agresji wobec Ciebie lub do podjęcia starań zmierzających do zatarcia po sobie śladów sprzedaży samochodu, jak chociażby zmiany numeru telefonu i miejsca aktualnego pobytu.

 • o wiele skuteczniejsze od samodzielnego poszukiwania osoby, która sprzedała Ci kradziony samochód jest „zaangażowanie” do tej pracy Policję i Prokuraturę. W tym celu powinieneś złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia na Twoją szkodę przestępstwa oszustwa z art.286§1 k.k. przez osobę, która sprzedała Ci kradziony samochód.

W tym zawiadomieniu, a następnie podczas przesłuchania w charakterze świadka powinieneś wskazać Policji wszelkie informacje przydatne do ustalenia tożsamości osoby, która sprzedała Ci kradziony samochód. Zazwyczaj jedyne, co posiadasz to numer telefonu sprzedawcy samochodu oraz zapamiętany wygląd tej osoby. To za mało, by na własną rękę odszukać tą osobę, nie masz bowiem prawnych możliwości ustalenia posiadacza numeru telefonu, pod który dzwoniłeś w sprawie zakupu samochodu. Tymczasem dla Prokuratora nie przedstawia żadnych trudności zwrócenie się o tą informację do operatora telefonii komórkowej, po uprzednim zwolnieniu go z tajemnicy zawodowej.

Po złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia na Twoją szkodę przestępstwa oszustwa przez osobę, która sprzedała Ci kradziony samochód uzyskujesz status pokrzywdzonego a więc strony dochodzenia lub śledztwa wszczętego w tym przedmiocie, z wszelkimi uprawnieniami, jakie się wiążą z tym statusem. Dzięki niemu uzyskujesz wgląd w akta toczącego się postępowania przygotowawczego, masz zatem dostęp do informacji o podjętych przez Policję i Prokuratora działaniach zmierzających do ustalenia tej osoby. Możesz składać wnioski dowodowe, zaskarżyć decyzję Prokuratora o umorzeniu dochodzenia, jeśli według Twojej oceny Prokurator nie wykorzystał wszystkich środków ustalenia osoby, która sprzedała Ci samochód.

Po ustaleniu tożsamości osoby, która sprzedała Ci kradziony samochód możesz, jako pokrzywdzony, a następnie oskarżyciel posiłkowy w postępowaniu karnym przeciwko tej osobie, złożyć wniosek o nałożenie na nią obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem. W razie skazania osoby, która sprzedała Ci kradziony samochód za przestępstwo oszustwa na Twoją szkodę Sąd uwzględni złożony przez Ciebie wniosek i nałoży na sprawcę obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę na Twoją rzecz kwoty, jaką zapłaciłeś za ten samochód.

Po ustaleniu tożsamości osoby, która sprzedała Ci kradziony samochód możesz również skorzystać z uprawnienia wynikającego z rękojmi sprzedawcy za wady prawne przedmiotu sprzedaży. Możesz złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zażądać zwrotu pieniędzy, jakie wydałeś na zakup samochodu, a w razie odmowy pozwać sprzedawcę o zapłatę tej kwoty.

Porównując obydwie metody zmierzające do odzyskania od sprzedawcy pieniędzy wydanych na zakup samochodu uważam, że lepszym rozwiązaniem jest realizowanie uprawnień pokrzywdzonego przestępstwem podczas postępowania karnego, a to z racji zaangażowania organów ścigania w ochronę twojego interesu jako pokrzywdzonego przestępstwem. W konsekwencji nie zapłacić nawet złotówki za przeprowadzenie przez Prokuratora, a następnie Sąd postępowania karnego zmierzającego do ustalenia osoby, która Cię oszukała przy sprzedaży samochodu. Następnie w rezultacie działań Prokuratury i Sądu uzyskasz wyrok nakładający na sprawcę oszustwa obowiązek naprawienia szkody jaką poniosłeś w wyniku tego przestępstwa, które nie dość że jest środkiem karnym, to jako tytuł egzekucyjny możesz egzekwować poprzez komornika.

Polub mój funpage na facebook'u

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • RSS
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • Poleć
 • LinkedIn
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Gdy kupiłeś samochód na podstawie umowy zawartej z cudzoziemcem, którego nie widziałeś na oczy

 1. Yan pisze:

  W opisywanym przeze mnie wypadku sąd nałożył na skazanego obowiązek naprawienia szkody ,przez wypłatę 33000 zł przez sprawce ,był to rok 2010 . Sprawca /paser wg informacji prokuratora prowadzącego sprawę nic nie posiada .Sprawa wyegzekwowania przez komornika to jedynie dalsze koszty ,i kółko się zamka.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


− 6 = 3