Kto ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z zatrzymaniem pojazdu jako dowodu rzeczowego?

Artykuł ten postanowiłem napisać, ponieważ bardzo często zdarza się, iż pojazd zatrzymany jako dowód rzeczowy przez Policję czy Prokuratora w ramach prowadzonego postępowania karnego, jest uszkadzany w trakcie jego przetrzymywania przez wyżej wymienione ograny. Przedmiotowy artykuł przedstawia możliwość dochodzenia roszczeń wobec Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej poszczególnych jednostek, w związku z zatrzymaniem pojazdu jako dowodu rzeczowego i uszkodzeniem go w trakcie przetrzymywania.

W sytuacji gdy Twój samochód został zabezpieczony jako dowód rzeczowy w sprawie karnej i został zatrzymany w depozycie, nie masz możliwości sprawowania pieczy nad zatrzymanym pojazdem. Samochód taki przetrzymywany jest najczęściej na parkingu policyjnym do czasu wydania go osobie uprawnionej.

W przypadku wydania decyzji przez Sąd lub Prokuratora o zwrocie samochodu osobie uprawnionej, często zdarza się iż zatrzymany pojazd znajduje się w zupełnie innym stanie, niż ten w którym znajdował się w chwili zatrzymania przez Policję.

Zatrzymany pojazd jest w szczególności poddawany oględzinom i badaniom mechanoskopijnym. Niejednokrotnie podczas takich oględzin czy badań osoby przeprowadzające takie czynności ingerują mechanicznie w strukturę pojazdu, nierzadko uszkadzając niektóre części pojazdu.

Zdarza się także, iż postępowanie karne trwa długi okres, a Prokurator zatrzymany jako dowód rzeczowy pojazd nadal uważa za niezbędny dla toczącego się postępowania karnego. Pojazd stojąc na parkingu poddawany jest działaniom warunków atmosferycznych, stoi cały czas w jednym miejscu, długo nie uruchamiany. Powoduje to często niszczenie powierzchni lakieru, rdzewienie poszczególnych elementów, czy ich parcenie.

Wskazane powyżej okoliczności w jakich przetrzymywany jest pojazd, działają negatywnie na jego stan i mogą stanowić skutek w postaci obniżenia jego wartości, przydatności, funkcjonalności, użyteczności, ale również i zmniejszyć walory estetyczne.

Zgodnie z przepisami prawa oraz orzecznictwem (wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku sygn. akt I ACa 352/13) organ prowadzący postępowanie karne, który jest dysponentem dowodów rzeczowych – Prokurator lub Sąd, winien na każdym etapie sprawy czuwać czy dowody rzeczowe są nadal niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy. Ponadto nadzór nad przechowaniem i zabezpieczeniem poszczególnych dowodów przed zniszczeniem, degradacją, zanieczyszczeniem lub ryzykiem utraty należy do Skarbu Państwa. W związku z tym, do Sądu lub Prokuratora należy opieka nad dowodami rzeczowymi, i to na tych organach spoczywa odpowiedzialność za uchybienia przy pełnieniu tego obowiązku.

Mając na uwadze powyższe należy przywołać art. 417 Kodeksu Cywilnego, który reguluje odpowiedzialność Skarbu Państwa stanowiąc, iż:

§ 1. Za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa.

§ 2. Jeżeli wykonywanie zadań z zakresu władzy publicznej zlecono, na podstawie porozumienia, jednostce samorządu terytorialnego albo innej osobie prawnej, solidarną odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę ponosi ich wykonawca oraz zlecająca je jednostka samorządu terytorialnego albo Skarb Państwa.

Zgodnie z powyżej przywołanym artykułem wykonywanie władzy publicznej ma miejsce wszędzie tam, gdzie Państwo w relacji do obywatela występuje jako podmiot władczego kształtowania sytuacji jednostki.

Bez wątpliwości działanie Prokuratury i Sądu w postępowaniu karnym jest wykonywaniem władzy publicznej.

Procedurę dochodzenia roszczeń od Skarbu Państwa z tytułu uszkodzenia zabezpieczonego jako dowód rzeczowy w sprawie pojazdu przedstawię szczegółowo w artykule „W jaki sposób dochodzić roszczeń z tytułu odszkodowania wobec Skarbu Państwa”

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • RSS
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • Poleć
 • LinkedIn
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


3 × = 21