Wezwanie do zapłaty wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sprzedaży pojazdu pochodzącego z przestępstwa

Do napisania poniższego artykułu skłoniło mnie następujące pytanie czytelnika:

„W czerwcu 2014 roku zakupiłam samochód w komisie w Gdańsku, w kwietniu tego roku został on zatrzymany przez policję, po kilku miesiącach postępowania dostałam informację z prokuratury że samochód jest kradziony i ma zostać zwrócony stronie niemieckiej. Wiem już że przysługuje mi prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży samochodu, ale chciałbym najpierw wezwać sprzedawcę do zwrotu ceny oraz skutecznie odstąpić od umowy sprzedaży, jak powinno wyglądać takie odstąpienie?”

Jak już wskazałem w poprzednich artykułach proces dochodzenia roszczeń z tytułu wady prawnej pojazdu można podzielić na trzy etapy:

 • skierowanie do sprzedającego pisma zawierającego oświadczenie o odstąpieniu od umowy i żądanie zwrotu ceny pojazdu oraz poniesionych kosztów;

 • wystąpienie do Sądu z pozwem przeciwko sprzedawcy;

 • egzekucja zasądzonego roszczenia.

Wobec powyższego, w pierwszej kolejności powinniśmy skierować do sprzedawcy kradzionego samochodu odpowiednie pismo, które wskaże zakres roszczenia jakiego się domagamy.

Art. 560 k.c. daje osobie, która kupiła pojazd samochód dwie możliwości:

 • może wystąpić do sprzedawcy z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sprzedaży samochodu i wezwać do oddania kwoty stanowiącej cenę pojazdu;

  lub

 • może zażądać obniżenia ceny pojazdu.

Sytuacje, w których kupiony pojazd pochodzi z przestępstwa, wymaga jak najszybszego odstąpienia od umowy i zażądania zwrotu całości ceny. Ponadto należy zażądać zwrotu poniesionych dodatkowo w związku z zakupem kradzionego samochodu wydatków takich jak np. zapłata za przegląd techniczny czy ubezpieczenie samochodu. Odstąpienie od umowy sprzedaży powinno szczegółowo określać kiedy umowa była zawarta i jakiego samochodu dotyczyła. Zawiadomienie o wadzie prawnej powinno zawierać:

1. datę sporządzenia

2. oznaczenie podmiotu do którego jest kierowane

3. oznaczenie podmiotu dochodzącego swoich roszczeń

4. tytuł pisma powinien wyglądać następująco „Zawiadomienie o wadzie prawnej sprzedanego samochodu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i wezwaniem do zwrotu zapłaconej ceny

5. a) wskazanie, iż zakupiony pojazd posiada wadę prawną,

b) wskazanie, o odstąpieniu od umowy sprzedaży,

c) wezwanie do zwrotu uiszczonej ceny (np. w ciągu 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma)

6. wskazanie sposobu zwrotu ceny (gotówka lub konto bankowe)

7. uzasadnienie stanowiska (należy tu opisać całą zaistniałą sytuację, czyli kiedy pojazd został zakupiony, na mocy jakiej umowy, jak dokonano za niego zapłaty, na jakiej podstawie twierdzimy iż pojazd pochodzi z przestępstwa – można tu załączyć kopie dokumentów z prokuratury lub policji potwierdzającą tezę o jego pochodzeniu z przestępstwa.)

8. uzasadnienie prawne, które będzie polegało na odpowiedzialność sprzedającego,która opiera się na zasadzie ryzyka. Zgodnie z tym nie uwalnia od odpowiedzialności fakt czy dana firma posiadała wiadomość o wadzie prawnej sprzedanego pojazdu, bądź też mogła się o takiej wadzie dowiedzieć. Podstawą prawną odstąpienia od umowy są przepisy art. 556 k.c. oraz art. 5563 k.c. które stanowią:

Art. 556 k.c.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia)”.

Art. 5563 k.c.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna)”.

9. pismo należy wysłać listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Na odstąpienie od umowy mamy rok, od momentu gdy dowiedzieliśmy się o tym, że samochód pochodzi z przestępstwa. Niezłożenie stosownego oświadczenia sprzedawcy w tym terminie sprawi, że roszczenie z tytułu rękojmi się przedawni, a jego dochodzenie będzie bardzo utrudnione.

Z mojego doświadczenia zawodowego wynika, iż żądanie zwrotu ceny od sprzedającego bardzo rzadko odnosi skutek w postaci rzeczywistego zwrotu ceny pojazdu. Sprzedawcy nie poczuwają się do odpowiedzialności za sprzedaż samochodu obciążonego wadą prawną. Jeśli sprzedawca nie reaguje na nasze wezwanie musimy zastanowić się nad przejściem do drugiego etapu dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady prawne zakupionego pojazdu czyli nad pozwem sądowym.

Należy pamiętać, o tym że w każda z wyżej opisanych sytuacji wymaga jak niezwłocznego działania. Zasadnym jest aby wszystkie podjęte przez nas kroki były przemyślane ponieważ będą miały odzwierciedlenie w ewentualnym postępowaniu przed sądem.

Autor: Adw. Mariusz Stelmaszczyk 

Adwokat Mariusz Stelmaszczyk – e – mail: biuro@adwokat-stemaszczyk.pl, nr tel. kom. +48 697 053 659

 

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • RSS
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • Poleć
 • LinkedIn
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

8 odpowiedzi na „Wezwanie do zapłaty wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sprzedaży pojazdu pochodzącego z przestępstwa

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

 2. Ja pisze:

  Dwa lata temu zakupiłam samochód od znajomego wczoraj zapukała policja okazało się że samochód został skradziony w Hiszpanii. Samochód w Polsce jest od 2011 jestem jego trzecim właścicielem. Co dalej robić? Czy mogę po dwóch latach napisać do sprzedającego wezwanie do zapłaty wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sprzedaży pojazdu pochodzącego z przestępstwa?

  • Adrian Kossak pisze:

   Szanowna Pani,
   oczywiście może Pani wezwać do zapłaty oraz odstąpić od umowy sprzedaży jednakże musi mieć Pani ku temu podstawy. Pragnę wskazać, by takie wezwanie było skuteczne musi mieć podstawę prawną, w tym przypadku musi być wydane postanowienie w przedmiocie dowodów rzeczowych nakazujące oddanie samochodu właścicielowi. W tym przypadku nie powinno być wydane w takim kształcie ze względu na art.169 par. 2 k.c., zgodnie z którym w razie kradzieży rzeczy właścicielowi i jej zbycia przez osobę nieuprawnioną przed upływem 3 lat od kradzieży nabywca (którykolwiek przy wielu umowach sprzedaży po drodze) staje się właścicielem rzeczy po upływie 3 lat od daty kradzieży rzeczy. Termin 3 lat dobrej wiary nabywcy rzeczy jest liczony od daty utraty rzeczy, a więc od daty jej kradzieży. W tej sytuacji samochód zarejestrowany jest w Polsce od 2011 roku posiadając kilku właścicieli wobec czego nabyła Pani już jego własność na mocy art. 169 par 2 k.c.. W tej sytuacji można żądać od sprzedawcy zwrotu utraty wartości pojazdu np. przez nadanie nowych numerów VIN.

 3. IK pisze:

  Szanowny Panie,
  proszę o sugestie w postępowaniu.

  We wrześniu 2014 roku zakupiłem samochód. W listopadzie 2015 zostałem poinformowany przez policję, że mój samochód prawdopodobnie pochodzi z kradzieży. Samochód po raz pierwszy został zarejestrowany w Polsce w listopadzie 2013. Jestem jego drugim właścicielem na terenie Polski.
  W postępowaniu dowiedziono, iż samochód został skradziony za granicą w 2008 roku. Aktualnie prokurator czeka na zajęcie pozycji przez zakład ubezpieczeniowy za granicą, który został poszkodowany w wyniku kradzieży samochodu. Decyzja do kogo będzie należał samochód jeszcze nie została podjęta przez prokuratora.

  Mam następujące pytania:

  1. Na skierowanie pisma zawierającego oświadczenie o odstąpieniu od umowy do sprzedawcy jak i żądanie zwrotu pieniędzy z racji wad prawnych samochodu, mam rok od ujawnienia tego faktu. W związku z czym od kiedy liczy się ten ten termin? Czy od dnia, w którym zostałem poinformowany przez policję, że mój samochód jest kradziony?

  2. Czy potrzebuję potwierdzenia o fakcie, iż samochód ma wady prawne, w celu dołączenia go do odstąpienia od umowy? Numer VIN pojazdu jest przebity.

  3. Czy odstąpienie od umowy musi zostać wysłane/doręczone do sprzedawcy przed upływem roku? Czy termin zwrotu pieniędzy w tym oświadczeniu musi także zawierać się w tym okresie? Czy termin zwrotu pieniędzy jest regulowany przez prawo?

  4. Czy wystąpienie do Sądu z pozwem przeciwko sprzedawcy może zostać wykonane po upływie roku od ujawnienia faktu?

  5. Czy mogę odstąpić od umowy w przypadku kiedy podjęto decyzję iż samochód zostanie przyznany firmie ubezpieczeniowej?

  Bardzo dziękuję za pomoc.

  • Szymon_Wesling pisze:

   Szanowny Panie Igorze,

   Ad.1 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinien Pan złożyć w ciągu 1 roku od dnia stwierdzenia wady ( dzień, w którym dowiedział się Pan o tym, że samochód ma wadę prawną – stanowi własność innej osoby).
   Ad.2 Jeżeli ma Pan taką dokumentacje, to może ją Pan załączyć do oświadczenia o odstąpieniu. Nie ma jednak takiej konieczności. Istotne jest samo oświadczenie, złożone przez Pana sprzedawcy. Wszelka niezbędna dokumentacja będzie konieczna przy kierowaniu pozwu do Sądu. Jeżeli uzyskał Pan dostęp do materiałów postępowania przygotowawczego (prowadzonego przez prokuraturę w sprawie), to może Pan załączyć kopię dokumentów, potwierdzające fakt kradzieży samochodu do pozwu, ewentualnie złożyć w pozwie wniosek o to, aby Sąd sam wystąpił do prokuratury o niezbędnie dokumenty.
   Ad.3 Sprzedawca musi otrzymać oświadczenie o odstąpieniu od umowy w ciągu roku. Najlepiej wysłać je listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres sprzedawcy. Pan sam wskazuje w oświadczeniu termin na zwrot gotówki np. 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia z jednoczesnym zagrożeniem wystąpienia na drogę sądową w przypadku nieuiszczenia kwoty w wyznaczonym terminie.
   Ad.4 W ciągu roku od stwierdzenia wady pojazdu, powinien Pan złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Pozew o zapłatę może być skierowany po upływie tego terminu.
   Ad.5 W takiej sytuacji jak najbardziej może Pan odstąpić od umowy (istotne jest tylko zachowanie terminu).

 4. Rafał pisze:

  Witam,
  W maju 2015 mój samochód został zatrzymany przez policję niemiecką, bez żadnych postanowień ani dokumentów na jego zatrzymanie, pod zarzutem, że mój samochód może pochodzić z przestępstwa kradzieży. Dopiero w sierpniu 2016 otrzymałem postanowienie z prokuratury że zatrzymany samochód pochodził z kradzieży w związku z czym samochód wraca do prawowitego właściciela.
  1. Który termin powinienem przyjąć za dzień, w którym dowiedziałem się, że samochód pochodzi z kradzieży, maj 2015 czy sierpień 2016?
  2. Ile czasu mam na złożenie pozwu o zapłatę w przypadku braku zwrotu pieniędzy przez sprzedawcę?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  • Rafał pisze:

   Witam,

   Chciałbym się dowiedzieć ile mam czasu na złożenie pozwu o zapłatę do sądu w sytuacji kiedy złożyłem już oświadczenie o odstąpieniu od umowy w ciągu roku od dnia stwierdzenia wady, gdyż samochód, który nabyłem pochodził z przestępstwa kradzieży.

   Czy jest to 3 lata od dnia kiedy dowiedziałem się, że samochód jest kradziony czy 3 lata od dnia złożenia mojego oświadczenia o odstąpieniu od umowy?

   • Szymon_Wesling pisze:

    Szanowny Panie Rafale,

    Zgodnie z art. 120 §1 k.c. – bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. W sytuacji, kiedy złożył Pan oświadczenie o odstąpieniu od umowy i wyznaczył Pan sprzedawcy (przedsiębiorcy) określony termin na zwrot gotówki, to po upływie tego terminu roszczenie o zwrot gotówki stało się wymagalne. Wobec tego od tego dnia należy liczyć bieg przedawnienia. Jeżeli nie wyznaczył Pan jakiegokolwiek terminu – bieg przedawnienia liczy się od pierwszego dnia po złożeniu oświadczenia.

Pozostaw odpowiedź Adrian Kossak Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


+ 8 = 9